AirEye

Foto a video

Letecké záběry z bezpilotních prostředků (ptačí perspektivy) se staly nedílnou součástí filmové tvorby, reklam, dokumentů, sportovních přenosů a mnoha dalších záležitostí tvorby fotografií či videa. Jsme schopni vytvořit fotografii z míst, kam se člověk nebo jiná technika nedostane. Fotografie ve vysokém rozlišení pořízené ZENMUSE X7, rozlišení 24MP v RAW formátu rychlostí 6K / 30 fps a 3,9K / 59,94 snímků za sekundu  s možností vyměnitelných objektivů s ohniskem od DL-S 16mm F2.8 do DL 50mm F2.8 LS .Pořízení leteckých fotografií je možné z různých úhlů, vzdáleností i výšky, což dodá záběrům jedinečný pohled z ptačí perspektivy.  Fotografie upravíme a nebo složíme panoramatickou či sférickou fotografii.

VIDEO

Distribuujeme netradiční záběry z výšky ve vysoké kvalitě pro potřeby marketingu a stavebnictví. Naši zkušení piloti provádí před natáčením několik startů, abychom měli stoprocentní jistotu perfektního záběru. Dron s kamerou dokáže zachytit letecké foto a video, na které běžná technika nedosáhne. Nenatáčíme jen z dronu, ale i ze země. Natočíme vám zajímavé detaily, interiéry či rozhovory a připravíme vám ucelené prezentační či reportážní video. Létáme po celé České Republice i zahraničí.

Střih, grafika, animace

Video vám sestříháme a opatříme hudbou,  titulky, případně trackovací grafikou či animacemi. Uděláme kompletní postprodukci včetně barevné korekce.

Snímkování a mapování za
pomoci RTK

Začátek nové éry mapování

Využijte výkonu umělé inteligence při mapování a posuňte tak úroveň vašich průmyslových projektů na další úroveň. Ať už jde o hodnocení objektů nebo kontroly průběhu staveb, můžete začít vyvíjet mapovací postupy pro konkrétní úkoly, které tak lze jednoduše vykonávat.

Pořizování dat

Definujete cíle, vytvořte letový plán a pomocí několika stisknutí tlačítek začněte automaticky pořizovat důležitá data.

Zpracování dat

Využijte pokročilé technologie pro analýzu obrazových dat a generujte realistické 2D a 3D modely okolního prostoru, budov a dalších objektů.

Aplikování dat

Implementujte nástroje a techniky strojového učení v celé řadě odvětví – například třídicí algoritmy pro rozpoznávání stromů či objektů.

Mapování

Mapování v reálném čase

Mapování v reálném čase vám umožní rychle generovat 2D ortofotografie vybraného prostoru. Můžete tak tvořit nejen detailní letové trasy ve vzdálených oblastech, ale i získávat data, která vám pomohou rychle vyhodnocovat termínově náročné zakázky.

2D rekonstrukce

Pořizujte ortofotografie ve vysokém rozlišení, pomocí kterých můžete provádět přesná měření vašich důležitých projektů.

3d rekonstrukce

Vytvářejte ostré a realistické modely, které lze využít napříč obory, ať už se jedná o rekonstrukce havarií, sledování průběhu výstavby důležitých objektů nebo jiné využití.

Termografie

Termokamera ve spojení s dronem umožňuje sběr dat v IR spektru ve stavebnictví, energetice či průmyslových aplikacích, přičemž bezpilotní prostředek zkracuje dobu inspekce a může operovat i v nebezpečných či špatně dostupných oblastech. Ve stavebnictví lze např. kontrolovat úniky tepla a kvalitu izolace budov a střech, poškození komínů či vadné panely solárních elektráren včetně detekce vlhkosti. Kromě již zmíněné kontroly FV panelů slouží i k inspekci rozvodové soustavy elektrického napětí, či kontrole průmyslových potrubí a produktovodů (a to i podzemích), kde tato metoda přesně lokalizuje poškození tepelné izolace. Naměřená data umíme dále zpracovat a výstupem jsou termografické mapy a modely pro rychlou lokalizaci a diagnostiku závad. Zpracujeme i vizuální inspekci komínů, mostů či jiných konstrukcí a staveb.

VYSOKÉ NAPĚTÍ

Přenosová a distribuční síť je velmi složitý systém vedení propojených elektrických zdrojů, transformátorů a spotřebičů. Bohužel, i v těchto systémech se mohou vyskytovat poruchy, a tak je třeba je kontrolovat. Bezpilotní letadlo (UAV) s termokamerou může být velmi užitečným nástrojem k takovým kontrolám.

Termokamera je schopna stanovit teplotu měřených objektů na vzdálenost několika metrů (při dostatečně vysoké hodnotě emisivity). Pomocí termokamery tak může inspekce odhalit problémy, které klasická kamera ve viditelném spektru nezobrazí a v blízké budoucnosti by mohly vést k vážným problémům.

Při kontrolách s pomocí UAV s termokamerou není k provedení prohlídky potřeba odstavení zařízení. Zařízení v plném provozu je pro kontrolu vždy lepší, protože je tak dosaženo autentičtějších výsledků.

Kontrola se provádí v pravidelných časových intervalech, protože problém se může vyskytnou kdykoli a kdekoli. Výjimkou nejsou ani místa která byla při předchozí kontrole zcela v pořádku.

Kontrola zařízení umístěného ve velkých výškách, které je pod vysokým napětím a nachází se v rozsáhlých oblastech se složitým přístupem je velmi obtížná. V podstatě existují dvě možnosti takovýchto kontrol – letecká, která byla používána řadu let, nebo s využitím bezpilotních prostředků (UAV), která je mnohem levnější.

FOTOVOLTAIKA

Za pomoci kvalitní a přesné termovizní techniky určené pro bezpilotní prostředky lze provádět rovněž kontrolu se záznamem pro fotovoltaické elektrárny.

Pro bezproblémový provoz solární elektrárny je třeba vysoce kvalitní montáž, stejně jako pravidelná údržba a kontrola všech panelů. Rychlou, levnou a spolehlivou metodou, při níž lze ověřit kvalitu velké plochy solárních panelů, je termodiagnostika s použitím termokamery (například Workswell WIRIS) připojené ke dronu.

Aby se předešlo mnohým problémům s fotovoltaickými panely, je třeba je pravidelně kontrolovat. Kontrola termokamerou je v tomto případě ideální, protože teplotní extrémy na fotovoltaických panelech se v termogramu (= obraz získaný s pomocí termokamery) velmi dobře zobrazí.

Ve většině případů není možné nebo bezpečné přiblížit se s ruční kamerou dostatečně blízko, protože panely jsou umístěny na šikmých střechách nebo v nepřístupných místech. Z těchto důvodů je efektivním řešením fixace termokamery na dron.

Bezpilotní prostředek s připevněnou termokamerou může být jednoznačně doporučován pro jakoukoli kontrolu systémů FVE po montáži a také při pravidelných kontrolách. Ty se provádí, aby byla zajištěna maximální účinnost při shromažďování energie a bylo docíleno minimálních nákladů na opravy. Rychlost inspekce dronem s termokamerou ve srovnání s běžnou prohlídkou je několikrát vyšší, stejně jako spolehlivost tohoto způsobu. Tato metoda měření je také nejlevnějším způsobem identifikace závad na panelech.

  • Počítání zvěře, lokalizace zvěře před senosečí
  • Diagnostika fotovoltaických elektráren
  • Diagnostika rozvodů vysokého napětí
  • Diagnostika budov
  • Diagnostika plochých střech
  • Diagnostika produktovodů a rozvodů teplé vody
  • Bezpečnostní aplikace
  • Protipožární aplikace
  • Precizní zemědělství

Inspekce ve stavebnictví

Dálkově ovládané bezpilotní prostředky (UAV) neboli drony nacházejí v posledních letech využití ve stavebnictví, obdobně jako v mnoha jiných oborech. Disponují velkým potenciálem pro zlepšení výkonnosti stavebního týmu a pozitivně ovlivňují celkovou efektivitu a ziskovost projektu. Pomocí dronu monitorujeme místa, kde je přímá kontrola člověkem zbytečně nákladná, nebezpečná, nebo i neproveditelná. Bezpilotní prostředek je vybaven stabilizovanými senzory podle konkrétního požadavku např. vysoké rozlišení, možnost optického přiblížení, vysoká světelnost apod. Senzor může být ovládán samostatně druhým operátorem a obraz je přenášen ve vysokém rozlišení a bez zpoždění pozemnímu týmu, odkud může být i dále streamován na další pracoviště. Během letu lze jednoduše upravit nastavení a senzoru i pozici a letové parametry dronu dle požadavku klienta, celá inspekce je tedy velmi operativní a rychlá. Součástí služby je i následné zpracování dat.

TYPICKÉ OBLASTI LETECKÉ INSPEKCE

Výškové stavby – komíny, vysílače, BTS, výškové budovy

Větrné elektrárny – kontrola poškození listů

Vedení vysokého napětí – kontrola stavu izolátorů, koroze, spojovacího materiálu

Stavebnictví – inspekce střech, mostních konstrukcí, kontrola povrchové eroze hráze vodní elektrárny

Monitoring – bezpečnostní incidenty, živelné katastrofy.

Zavřít